خبرهای ویژه

» گردشگری » جاذبه های گردشگری استان فارس ، مرکز جاذبه های فرهنگی و تاریخی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۱۲:۴۸

 کد خبر: 2425
 97 بازدید

جاذبه های گردشگری استان فارس ، مرکز جاذبه های فرهنگی و تاریخی

در استان فارس جاذبه های باور نکردنی و زیبا وجود دارد که مناظری فوق العاده را به وجوود آورده اند. از این جاذبه های طبیعی می توان به دریاچه هایی چون؛ ﺑﺨﺘﮕﺎن، ﻃﺸﮏ ﻧﯽ رﻳﺰ و ﮐﺎﻓﺘﺮ اشاره کرد، همچنین رودخانه های زیبایی چون کر، شاپور، دالکی و قره آقاج و نیز دارای چشمه های آبگرمی با فواید درمانی بسیار می باشد.

جاذبه های گردشگری استان فارس ، مرکز جاذبه های فرهنگی و تاریخی

جاذبه های گردشگری استان فارس;

استان فارس یکی از قطب های بی نظیر در زمینه گرشگری و جاذبه های تاریخی به شمار می رود. این استان علاوه بر منابع تاریخی و فرهنگی، جاذبه های طبیعی بسیاری در خود جای داده است که در ادامه مقاله به معرفی آنان خواهیم پرداخت.

 

مهم ترین جاذبه های استان فارس

از مهم ترین جاذبه های این استان می توان به تخت جمشید، آرامگاه سعدی، آرامگاه حافظ ودیگرا بزرگان فرهنگ و علوم. علاوه بر این ها این استان بیشترین سهم دریاچه در خود را جای داده است. تنوع آب هوایی از یک طرف، وجود امام زاده های بسیار و مراکز مذهبی، داشتن موزه های عالی و مردمی مهمان نواز و خون گرم باعث شده است که این استان بیشر از سایر استان ها دارای اهمیت گردشگری باشد.

 

جاذبه های گردشگری استان فارس

جاذبه های گردشگری استان فارس

 

جاذبه های طبیعی

در استان فارس جاذبه های باور نکردنی و زیبا وجود دارد که مناظری فوق العاده را به وجوود آورده اند. از این جاذبه های طبیعی می توان به دریاچه هایی چون؛ ﺑﺨﺘﮕﺎن، ﻃﺸﮏ ﻧﯽ رﻳﺰ و ﮐﺎﻓﺘﺮ اشاره کرد، همچنین رودخانه های زیبایی چون کر، شاپور، دالکی و قره آقاج و نیز دارای چشمه های آبگرمی با فواید درمانی بسیار می باشد.

جاذبه های تاریخی

در این استان آثار تاریخی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﻳﻪ، ﻣﺸﻴﺮ و ﻗﻮام در ﺷﻴﺮاز و ﻓﺴﺎ و داراب و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. همچنین آراﻣﮕﺎه ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای زﻳﺒﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺼﻮﻳﺮ از بزرگان دینی و اجتماعی در آن موجود است.

 

جاذبه های گردشگری استان فارس

جاذبه های گردشگری استان فارس

 

جاذبه های مذهبی و فرهنگی

به عنوان جاذبه های مذهبی می توان به امامزاده ها، مساجد و مدارس تاریخی و تکیه ها و حسینیه هایی مانند اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻴﺪ ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاﺷﺒﻨﺪ و اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺴﺎ اشاره کرد.
جاذبه های فرهنگی این استان نیز جزو معروف ترین آثار در کشور می باشند مانند؛ سعدیه، حافظیه و سیبویه در شیراز و مقره شیخ بیضاوی در سروستان.

 

جاذبه های گردشگری استان فارس

جاذبه های گردشگری استان فارس

جاذبه های گردشگری استان فارس

جاذبه های گردشگری استان فارس

جاذبه های گردشگری استان فارس

جاذبه های گردشگری استان فارس

 

 

بخش گردشگری      مجله اینترنتی گلدن پدیا


برچسب ها : ,
دسته بندی : گردشگری
ارسال دیدگاه